Välkommen till Värby förskola

 

Värby

 

Bara

Bara är den näst största orten i Svedala kommun med ca.3 750 invånare. I Bara finns tre kommunala förskolor – Hattstugan, Värby och Rödluvan. Bara är en ort som befinner sig i ett expansivt skede, med planer på ett nytt centrum och många nya områden.

Värby förskola

Värby förskola består av två arbetslag, Lärkan och Svalan. Varje arbetslag består av tre mindre barngrupper som gemensamt samverkar för att skapa en kompetens och en undervisning för samtliga barn inom arbetslaget.

Värby

Utifrån att arbetslaget i samverkan med de mindre barngrupperna följer barnet under hela sin tid på förskolan, skapas kontinuitet och progression i barnets utveckling och lärande, det vill säga ett obrutet lärande som bygger på vad barnet upptäckt och lärt sig tidigare.

NATURFORSKARNA

På Förskolorna finns även Naturforskarna. Naturforskarna inkluderas i verksamheten genom att de erbjuder barn från samtliga arbetslag rika möjligheter att utveckla naturvetenskapliga och språkliga begrepp genom ett utforskande förhållningssätt, där naturen står i fokus. Naturforskarnas verksamhet bedrivs måndag – torsdag. Denna verksamhet ger barnen möjlighet att utforska naturen i nya sammanhang under hela dagen. Förskolorna står för en grundsyn, där naturen och utemiljön ingår som ett naturligt inslag i en lärande/undervisande miljö.

Kännetecknande för Värby förskola är ett utforskande förhållningssätt och arbetssätt utifrån vår certifiering i hållbar utveckling – miljö/hälsa, Hu-certifiering 2015 .

Värby förskola arbetar utifrån ett tematiskt arbetssätt, som sträcker sig över ett läsår, där matematik, språk, naturvetenskap, teknik, multimedia, miljö/hälsa och värdegrundsarbete bildar en helhet i barns och vuxnas lärandesammanhang, utifrån läroplanen för förskolan (Lpfö 98, rev 2010). Temat för läsåret 16/17 är sagornas värld.

Barnen ges rika möjligheter att utveckla naturvetenskapliga och språkliga begrepp genom experiment och utforskande av naturen står i fokus. I progression med ju äldre barnen blir är en del av verksamheten förlagd utomhus i olika utemiljöer utanför förskolan. Värby förskola har en direkt närhet till stora grönområden samt dubbeldammarna i Bara.

Blivande förskoleklassbarn, i samarbete med Kulturskolan, deltar i barnkör samt annat kulturutbud som t ex dans och instrumentlek. De deltar även i idrott som bedrivs i vår närliggande idrottshall, Kuben. Barnen besöker även vår förskolebibliotikarie en gång varannan vecka. Vid dessa tillfällen möts barnen i området över gränserna och lär känna varandra innan de övergår till förskoleklass.

Värby får sin mat tillagad på närliggande skola, Spångholmsskolan. Vid uteaktiviteter levereras all mat till platsen.

Utifrån ett hälsofrämjande perspektiv sover barnen utomhus på förskolans sovloft. Alla barn har vila och återhämtning under sin dag på förskolan oavsett ålder. Vid vilan erbjuder vi aktiviteter som massage, ligga ned och lyssna på lugn musik, att få återhämta sig i en miljö som är anpassad för återhämtning och vila.

Förskolan har en varierad utomhusmiljö med träd, buskar, gräsmatta, vägar för barn att cykla på, lekplats med gungor, sandlådor och lekställningar samt uteplatser att äta vid. Förskolan ligger i anslutning till stora grönområden med cykel- och gångväg och lekplatser. En del av förskolans gård har inget färdigt material utan här är det barnens kreativitet som utmanas med hjälp av olika byggmaterial. På Värby förskola arbetar barnen i vårt odlingsland där de sår, rensar ogräs, klipper gräs, vattnar och skördar det som de planterat. Detta innebär att barnen är delaktiga i hela processen från jord till bord

Varmt välkomna till oss på Värby förskola

Arbetslagets telefonnummer:

Lärkan: 0733-731427

Svalan:  0733-731426